Sazebník poplatků

Poplatek Cena
Liga
Přihláška týmu (3 hráči) 1500 Kč
Přihláška hráče do registrovaného týmu 100 Kč
Přihláška samotného hráče 500 Kč
Turnaj
Přihláška týmu - turnaj 600 Kč
Náš Nohec
Přihláška do NN 300 Kč
Ostatní
Vystavení duplikátů ligového registračního průkazu (hráče) 50 Kč
Poplatek za odvolání k VVNN 100 Kč
Jednorázový poplatek za přejmenování družstva (vyhotovení RP není započteno) 200 kč

Naši sponzoři